Alingsås Suzukiförening
info@alingsassuzuki.se

Vad är suzukimetoden

Svenska Suzukiförbundet

Alingsås Kulturskola

Spelläger 18 - 19 september 2010

Internationella Läger

Lyssna på våra elever

Styrelse

 

T

 

Alingsås gick med i Svenska Suzukiförbundet 2002 då vår lokalförening godkändes.

Då var vi bara några få familjer och önskan var att åka på läger i Kungälv. Idag är vi betydligt fler medlemmar och hoppas naturligtvis på än större anslutning!

I sin pedagogik betonade Suzuki vikten av den sociala träningen. Han vidhöll hårt att barn behöver träffa andra barn och ha roligt tillsammans. Att detta sker under musikaliska former gör bara saken ännu bättre.

Han betonade också vikten av att eleverna skulle få god och professionell handledning av pedagoger som tagit hans filosofi till sig och var beredda att arbeta i hans anda. Därför finns det idag en enorm mängd Suzukiföreningar världen över, och bara i Sverige ett fyrtiotal.

Tack vare Svenska Suzukiförbundet utbildas årligen ett stort antal lärare runt om i landet och alla godkända Suzukipedagoger har genomgått en gedigen utbildning graderad i olika nivåer och svårighetsgrader.

Här kan nämnas Alingsås ganska unika ställning. Vi lär vara Sveriges lärartätaste kommun med 4 utbildade Suzukilärare i piano!

Genom att vara medlem i vår lokalförening visar Du som förälder att Du tagit del av Suzukis filosofi och pedagogik, och att Du gjort ett medvetet val för Ditt barn att få sin undervisning enligt just denna metod.

På sätt stödjer man också indirekt Svenska Suzukiförbundets möjlighet att utbilda ännu fler lärare samt hålla i annan verksamhet.

I medlemskapet, som sker familjevis, ingår tidningen Suzukinytt 4g/år, en välkomstgåva till barnen samt möjligheten att delta i alla aktiviteter anordnade av någon Suzukiförening, såväl inom som utanför Sveriges gränser.

Spelläger är en mycket central verksamhet inom Suzukiundervisningen, och vi lärare rekommenderar varmt att man försöker delta i sådana när möjlighet finns. Dessa anordnas lokalt - här i Alingsås försöker vi hålla ett mindre spelläger varje år - men även i större omfattning någonstans i Sverige eller utomlands, och finns då omnämnda i Suzukinytt.

Det går också bra att söka på www.swesuzuki.org För deltagande i samtliga verksamheter anordnade av något Suzukiförbund krävs medlemskap i någon av lokalföreningarna, detta enligt Svenska Suzukiförbundets stadgar.

Vill man således delta i ex något spel- eller sommarläger- lokalt, någonstans i Sverige eller utomlands - räcker det alltså inte med att enbart vara elev på Kulturskolan. Runtom i Sverige råder en febril Suzukiverksamhet, och en stor mängd barn träffar gamla och nya vänner, spelar och umgås i Suzukis anda. I samma anda arbetar även vi - lärare, föräldrar och barn - här i Alingsås.

Hjärtligt välkomna! Styrelsen för Alingsås Suzukiförening

Webansvarig Björn Åsén